Projekty ppp

sport i rekreacja

Przedstawiamy krótkie opisy realizacji z zakresu Sport i Rekreacja.

Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego w Płocku

https://www.ppp.gov.pl/budowa-centrum-sportowo-rekreacyjnego-w-plocku/

 

Budowa hali sportowej z wyposażeniem w Karczmiskach

https://www.ppp.gov.pl/budowa-hali-sportowej-z-wyposazeniem-w-karczmiskach-/

 

Wybór Operatora zarządzającego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

https://www.ppp.gov.pl/wybor-operatora-zarzadzajacego-centrum-kulturalno-rekreacyjnym-w-muzeum-wsi-mazowieckiej-w-sierpcu-/

 

Budowa boiska sportowego w Piasecznie

https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/w-piasecznie-powstanie-pierwszy-sportowy-projekt-ppp-w-polsce,54913.html

 

Modernizacja obiektu Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno Rehabilitacyjne S.A. 

https://www.ppp.gov.pl/modernizacja-obiektu-aquapark-polkowice-regionalne-centrum-rekreacyjno-rehabilitacyjne-s-a-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego/

 

Budowa lodowiska krytego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Krośnie

https://www.ppp.gov.pl/budowa-lodowiska-krytego-wraz-z-infrastruktura-towarzyszaca-w-krosnie-/

 

Zagospodarowanie strefy kąpieliskowo-basenowej nad Wisłą w Warszawie

https://www.ppp.gov.pl/zagospodarowanie-strefy-kapieliskowo-basenowej-nad-wisla-w-warszawie-/