Projekty ppp

Kancelaria obsługuje projekty PPP, świadcząc usługi dla sektora publicznego i prywatnego. Nasze usługi mają zwykle charakter kompleksowy, obejmując doradztwo prawne, finansowe, podatkowe i techniczne. W niektórych przypadkach zakres usług ograniczony jest do doradztwa prawnego, które stanowi podstawowy element wsparcia przy realizacji projektów PPP. Zobacz wybrane projekty, przy których pracowaliśmy.

Modernizacja energetyczna
Sport i rekreacja
Budownictwo mieszkaniowe
Oświetlenie uliczne
Drogi i transport
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów miejskich
Ochrona zdrowia
Kultura
Budynki administracji publicznej
Projekty hybrydowe
Projekty hybrydowe
Projekty hybrydowe