Specjalizacja

 

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Doradzamy na wszystkich etapach przygotowania projektu PPP, procedury wyboru partnera prywatnego, negocjacji umowy o PPP, zamknięcia komercyjnego i finansowego, realizacji inwestycji PPP oraz zarządzania umową o PPP.

Nasz Zespół posiada największe w Polsce doświadczenie i sukcesy w doradztwie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Prawnicy Kancelarii doradzali w ponad 20 Projektach PPP zrealizowanych z sukcesem.

Zajmujemy się również koncesjami na roboty budowlane i usługi, zamówieniami publicznymi, projektami infrastrukturalnymi, funduszami unijnymi, pomocą publiczną oraz finansami jednostek samorządu terytorialnego i gospodarką komunalną.