Zespół

dr Rafał Cieślak

radca prawny

 • doradzał w kilkudziesięciu Projektach PPP, w tym w pierwszym projekcie rządowym i projektach hybrydowych
 • autor kilkudziesięciu publikacji w zakresie PPP, koncesji, zamówień publicznych i działalności samorządu terytorialnego
 • współautor rządowych Wytycznych PPP
 • autor rządowych Wytycznych EPC (ESCO)
 • ekspert z listy UNECE International PPP Centre of Excellence i członek grupy roboczej UNECE ds. Zielonych Projektów PPP
 • członek grupy roboczej ds. zagadnień legislacyjnych i Polityki PPP w ramach Zespołu PPP w Ministerstwie Rozwoju
 • opiekun merytoryczny największej w Polsce konferencji dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego – Międzynarodowego Forum PPP w Płocku
 • jako trener przeprowadził ponad 200 szkoleń z partnerstwa publiczno-prywatnego, zamówień publicznych i funduszy unijnych dla przedstawicieli administracji publicznej i przedsiębiorców
 • adiunkt w Zakładzie Nauki Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • w rankingu Chambers Europe  od 2015 roku rekomendowany jako jeden z najlepszych ekspertów od PPP w Polsce

Przemysław Kocielski

radca prawny

 • doradzał w kilkunastu Projektach PPP realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
 • specjalista z zakresu procedur udzielania zamówień publicznych
 • pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych
 • posiada doświadczenie w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • współautor rządowych Wytycznych EPC (ESCO)
 • aktywny uczestnik konferencji i szkoleń dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych
 • absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Kancelaria wspierana jest przez zespół stałych współpracowników – doradców technicznych, finansowych i podatkowych, z którymi wspólnie realizujemy projekty PPP.