Specjalizacja

 

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze projektów partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Doradzamy na wszystkich etapach przygotowania projektu PPP, procedury wyboru partnera prywatnego, negocjacji umowy o PPP, zamknięcia komercyjnego i finansowego, realizacji inwestycji PPP oraz zarządzania umową o PPP.

Nasz Zespół posiada największe w Polsce doświadczenie i sukcesy w doradztwie na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Prawnicy Kancelarii doradzali w ponad 25 Projektach PPP zrealizowanych z sukcesem.

W ramach naszej specjalizacji szczególną rolę odgrywają Projekty EPC, dotyczące umów o poprawę efektywności energetycznej, realizowane w formule ESCO. Wspólnie z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. w 2023 roku uruchomiliśmy usługę Facylitatora EPC.

Doradzamy również w zakresie koncesji na roboty budowlane lub usługi, zamówień publicznych, funduszy unijnych, pomocy publicznej i projektów infrastrukturalnych.