Projekty ppp

Rewitalizacja i rozwój miast

Przedstawiamy krótkie opisy realizacji z zakresu Rewitalizacja i Zagospodarowanie Terenów Miejskich.

Wybór operatora Centrum Kreatywności Targowa

https://www.ppp.gov.pl/wybor-operatora-centrum-kreatywnosci-targowa-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego-/

 

Nowa Emilia – przestrzeń ekspozycyjna i miejska oranżeria w Warszawie

https://www.ppp.gov.pl/nowa-emilia-przestrzen-ekspozycyjna-i-miejska-oranzeria-/

 

Rewaloryzacja i eksploatacja budynku Hali Gwardii w Warszawie

https://www.ppp.gov.pl/rewaloryzacja-i-eksploatacja-budynku-hali-gwardii-w-warszawie-/

 

Rewitalizacja przestrzeni publicznych w centrum gminy Izabelin

https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/wyniki-konkursu-rewitalizacja-centrum-izabelina,8754.html

 

Budowa i eksploatacja wiat przystankowych na przystankach komunikacji miejskiej we Wrocławiu

http://bip.zdium.wroc.pl/?zadania=wiaty

 

Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

https://www.ppp.gov.pl/operator-klastra-innowacji-spoleczno-gospodarczych-zablocie-20-22/