Projekty ppp

Oświetlenie uliczne

Przedstawiamy krótkie opisy realizacji z zakresu Oświetlenia Ulicznego.

Remont sieci i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Ząbki

https://www.ppp.gov.pl/remont-sieci-i-utrzymanie-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-miasta-zabki-/

 

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Miedźno

https://www.ppp.gov.pl/budowa-oswietlenia-ulicznego-na-terenie-gminy-miedzno-w-systemie-zaprojektuj-i-wybuduj-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego/

 

Modernizacja Oświetlenia ulicznego w mieście Kobyłka

https://www.ppp.gov.pl/modernizacja-oswietlenia-ulicznego-w-miescie-kobylka/

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Parysów

https://www.ppp.gov.pl/modernizacja-oswietlenia-ulicznego-w-gminie-parysow-/