Projekty ppp

Drogi i transport

Przedstawiamy krótkie opisy realizacji z zakresu Drogi i Transport.

Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek

https://forumppp.pl/wsparcie-dla-drog-w-wojewodztwie-kujawsko-pomorskim/

 

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej w ciągu drogi ekspresowej S6

https://conadrogach.pl/informacje/s6-obwodnica-metropolii-trojmiejskiej-w-formule-ppp-przetarg-w-i-polowie-2020-r.html

 

Zaprojektowanie oraz przebudowa ul. 1 maja i ul. Kasztelańskiej w Krobi

https://www.ppp.gov.pl/zaprojektowanie-oraz-przebudowa-ul-1-maja-i-ul-kasztelanskiej-w-krobi-/

 

Doradztwo prawne dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji (Regiony) w latach 2019 – 2023

https://www.plk-sa.pl/kontakt/centrum-realizacji-inwestycji