Projekty ppp

Budynki administracji publicznej

Przedstawiamy krótkie opisy realizacji z zakresu dotyczącego Budynków Administracji Publicznej.

Budowa budynku Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

https://www.ppp.gov.pl/budowa-budynku-sadu-rejonowego-w-nowym-saczu-/

 

Budowa i utrzymanie archiwów państwowych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

https://www.ppp.gov.pl/budowa-i-utrzymanie-archiwow-panstwowych-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego/

 

Zagospodarowanie obszaru centrum miasta Rumi wraz z budową nowego Urzędu Miasta

https://www.ppp.gov.pl/zagospodarowanie-obszaru-centrum-miasta-rumi-wraz-z-budowa-nowego-urzedu-miasta-w-modelu-partnerstwa-publiczno-prywatnego/

 

Budowa nowego ratusza w Łomiankach

https://www.lomianki.pl/pl/aktualnosci/2073,Poznalismy-zwycieska-koncepcje-rozbudowy-Urzedu-Miejskiego.html