Grzegorz Mazurek

Adwokat, w latach 2007-2009 Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej, wieloletni specjalista w dziedzinie zamówień publicznych, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004–2007. Prowadzi kancelarię adwokacką (www.kancelariamazurek.pl). Autor analiz, komentarzy i wielu publikacji z dziedziny zamówień publicznych, prowadził wykłady i szkolenia m.in. na SGH, SGGW, AGH, Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Członek i wykładowca Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie w zakresie zamówień publicznych. Specjalizuje się w zamówieniach publicznych, dyscyplinie finansów publicznych oraz w wykonywaniu inwestycji, dostaw i usług w stosunkach wykonawca – podwykonawca – konsorcjanci.