dr Julia Zdanukiewicz

Doktor nauk prawnych (praca doktorska w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk obroniona z wyróżnieniem), członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 10 lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na uniwersytetach i w szkołach wyższych, w tym na Uniwersytecie Warszawskim (Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW). Zajmuje się m.in. zagadnieniami finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego, problematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej oraz prawem ochrony środowiska. Jest autorką publikacji z tego zakresu. Świadczy również pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych.