Sprawy sądowe i mediacje

Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych i administracyjnych. Oferujemy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz instytucjami arbitrażowymi. Kancelaria obsługuje także spory na etapie przedsądowym, uczestnicząc w negocjacjach, mediacjach i postępowaniach polubownych.