Pomoc publiczna

Pomoc publiczna to jedno z najbardziej złożonych zagadnień prawnych w Unii Europejskiej. Kancelaria sporządza ekspertyzy w zakresie występowania pomocy publicznej w konkretnych przedsięwzięciach, przeprowadza test prywatnego inwestora, opracowuje projekty programów pomocowych, doradza w zakresie postępowań notyfikacyjnych. Ponadto, w ramach obsługi prawnej przedsiębiorców, Kancelaria oferuje poszukiwanie optymalnej lokalizacji inwestycji, pozyskiwanie zewnętrznego finansowania projektów oraz bieżącą obsługę prawną inwestorów prywatnych.