Fundusze Unii Europejskiej

Jako jedna z niewielu kancelarii prawnych specjalizujemy się w obsłudze przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Oferujemy analizy możliwości wykorzystania środków pomocowych, dobór odpowiednich programów operacyjnych, ocenę kwalifikowalności projektu i wydatków, przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej, reprezentowanie klientów w ramach przysługujących im środków odwoławczych i postępowań sądowych, tworzenie struktur partnerskich, bieżącą obsługę prawną realizowanych projektów.