2 maja 2019

Nowe PPP w Piastowie!

Przedsięwzięcie dotyczy przebudowy i rozbudowy Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza wraz z budową hali sportowej, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. Partner Prywatny w ciągu 19 miesięcy zrealizuje szeroko zakrojone roboty budowlane oraz zapewni finansowanie przedsięwzięcia, a następnie przez okres 20 lat zajmie się jego utrzymaniem. Wartość zawartej umowy wynosi ponad 80 mln zł. Nasza kancelaria obsługiwała Miasto Piastów na wszystkich etapach przygotowania przedsięwzięcia, przeprowadzenia procedury wyboru partnera prywatnego oraz zamknięcia komercyjnego. Aktualnie rozpoczyna się etap inwestycyjny, zaś zamknięcie finansowe nastąpi do połowy lipca br.


Dodatkowe informacje i relacja zdjęciowa z podpisania umowy znajdują się na stronie:

http://www.piastow.pl/aktualnosci/inwestycje/jest-umowa-na-rozbudowe-lo-i-budowe-hali-sportowej#cnt