PPP Projects

Rewitalizacja i rozwój miast

We present short descriptions of Revitalization and Development of Urban Areas projects.

Selection of the operator of the Centre of Creativity Targowa 56

https://www.ppp.gov.pl/wybor-operatora-centrum-kreatywnosci-targowa-w-formule-partnerstwa-publiczno-prywatnego-/

 

Nowa Emilia - exhibition space and city orangery in Warsaw

https://www.ppp.gov.pl/nowa-emilia-przestrzen-ekspozycyjna-i-miejska-oranzeria-/

 

Revalorization and operation of the Hala Gwardii building in Warsaw

https://www.ppp.gov.pl/rewaloryzacja-i-eksploatacja-budynku-hali-gwardii-w-warszawie-/

 

Revitalization of public spaces in the center of the Izabelin commune

https://www.architekturaibiznes.pl/konkurs-wyniki/wyniki-konkursu-rewitalizacja-centrum-izabelina,8754.html

 

Construction and operation of bus shelters at public transport stops in the City of Wrocław

http://bip.zdium.wroc.pl/?zadania=wiaty

 

Operator Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22

https://www.ppp.gov.pl/operator-klastra-innowacji-spoleczno-gospodarczych-zablocie-20-22/